VODNA ZAJETJA

Shranjevanje vode in vodna zajetja so osnova namakanja, zato mora od tega biti odvisno pravilno dimenzioniranje, kvalitetna izvedba in izbor pravega mesta. Pri tem si odgovorimo na naslednja vprašanja:
- cemu in za koliko porabe je vir vode namenjen
- koliko casa bomo vir vode potrebovali
- kako pogosto in kako hitro se nam vir vode obnovi v suši in kaj bo z viškom vode ob dežju
- koliko sredstev, denarja in svojega casa naj zanj namenimo
- kako je z ekološkim in naravnim vidikom vira vode – vplivi na okolje, živali, ljudi, rastline…
- kako en vir vode povezati z ostalimi viri in stopnja avtomatizacije pri tem
- kako bomo vzdrževali in posodabljali ter racionalizirali porabo vode
- kako je s projekti, dovoljenji in koncesijami za uporabo vode
V Sloveniji imamo zaenkrat dovolj padavin in obstojecih virov vode, da z majhnimi vlaganji zagotovimo vodo za skoraj vse potrebe. Pravocasno moramo samo poskrbeti, da so zadrževalniki pripravljeni, da z njimi nimamo nekih vecjih stroškov ali drugih težav in da sovpadajo z našimi nacrti.

Uporabni viri vode so naslednji: vodovod (zelo neracionalen in primeren za manjše uporabnike), strešnica – kapnica (navadno jo ujamemo v rezervoarje ali vodnjake in moramo paziti na mehkost vode), vodotoki (izviri, potoki, reke..), meteorne površinske vode (prav tako narekujejo zadrževalnike), stojece vode (naravni ali umetni zadrževalniki, mlake, bajerji, jezera, morja) in podtalnica. Kolikor je razlicnih virov, toliko je tudi razlicnih kvalitet vode. Le-to prilagodimo uporabi, o tem vec v poglavju »filtriranje in priprava vode«