CRPALKE

Iz množice najrazlicnejših crpalk lahko izberemo tako, ki nam ustreza tako po ceni in kvaliteti, namenu, glede na razpoložljiv vir energije, stopnji avtomatskega delovanja, videzu naprave, velikosti in zmogljivosti, trajnosti, stroškov delovanja, hrupu, onesnaževanja itd… Pred namestitvijo se vprašajmo vsaj po naštetih kriterijih.