RASTLINSKA CISTILNA NAPRAVA se kot postopek cišcenja vode v zadnjem casu cedalje bolj uveljavlja. Je ekološko najustreznejši nacin. Daje odlicne rezultate tako za malo onesnažene vode kot tudi za mocno onesnažene kot so izcedne vode, vode deponij komunalnih odpadkov, sanitarne vode posameznih hiš ali naselij.

S podjetjem Snaga d.d. in Limnos d.o.o. sodelujemo pri izpopolnjevanju, monitoringu in vzdrževanju RCN deponije smeti Barje pri Ljubljani. Rastlinska cistilna naprava je tu v kombinaciji s crpanjem odcednih vod izpod smeti, precišcevanjem skozi lagune, crpališcem in filtracijo za namakalni sistem v topolih.