FERTIRIGACIJA imenujemo postopek, s katerim namakamo in gnojimo z otopljenimi mineralnimi ali neraztopljenimi organskimi gnojili v vodi. Že izraz pove, da dognojevanje opravljamo preko namakalnega sistema. Izvajamo ga strokovno in pravocasno. Poznati moramo dogajanje v rastlinah, medsebojno odvisnost in sprejemljivost kemicnih spojin ter vpliv dodajanja kemicnih substanc v vodo ali tla. Tako se lahko izognemo mašenju šob, slabi kvaliteti rastlin, izgubi pridelka, negativnim ekološkim ucinkom ali celo nevarnosti za zdravje ljudi.