RASPRŠILCI IN KAPLJACI

Ponudba razpršilcev in kapljacev je v svetovni produkciji zelo velika. Zato je zelo pomembno poznavanje karakteristik posameznega elementa, izbiro pa nam narekuje sama rastlina in namen, ki ga želimo doseci z distribucijo vode. Tako izbiramo med razpršilci za razlicne domete (od 0,2 do 60 metrov), razlicne intenzitete oz. kapacitete.