SUBIRIGACIJA ali podzemno namakanje kapljicnega tipa se v svetu že nekaj casa pospešeno širi. Posebno pri trajnih nasadih je ta nacin zelo uporaben. Bistvena prednost je manjša poraba vode in s tem manjši vpliv na okolje. Izvedemo ga s pokladanjem cevi z posebnim plugom namešcenim na traktor (odpade drag izkop in zasipavanje namakalnih kapljicnih cevi). Subirigacija je zanesljiva, poceni in zelo ucinkovita pri poljšcinah (soja, koruza…), zelenjavi (paradižnik, kumare, paprika…), še posebno pa v sadovnjakih in vinogradih.