ŠOTOR je namenjen zašciti pred vremenskimi vplivi. V zadnjem casu se vec uporablja v kmetijstvu, industriji in obrti, pa tudi v zabavne namene. Prednosti so nizka cena, hitra prestavitev, minimalni poseg v obstojec prostor, vitka kovinska konstrukcija….