ZIMSKI VRTOVI nam omogocajo doživljanje narave tudi sredi neugodnih vremenskih razmer. Lahko jih uporabimo tudi za nego ali hrambo obcutljivih živali ali rastlin, lokale, botanicne vrtove, trgovine, kopališca itd… Že sama uporaba nam narekuje lep estetski videz, izredno dobre izolacijske sposobnosti konstrukcije in kritine, urejeno zracenje in sencenje, ogrevanje in hlajenje. Naložba v tovrstne objekte ni majhna, zato jih izdelujemo po dogovoru s kupcem, na podlagi ogleda, nacrta, ponudbe ter ustrezne garancije.