Premicne mize omogocajo najboljšo izkorišcenost prostora v rastlinjaku. S premikanjem miz ustvarimo vmesni prostor za prehod in dostop do posamezne rastline. Prikljucitev mize je na dovodni cevovod za vodo oz. hranilno tekocino, ter odvod odvecne vode.