KRITINE predstavljajo enega osnovnih elementov zašcitenega prostora, posebno plastenjakov in rastlinjakov. Pogosto pogojujejo tip, obliko in velikost objekta. Od njihovih fizikalnih, mehanicnih in opticnih lastnosti, so v veliki meri odvisne klimatske razmere znotraj prostora. Kritine poleg mehanske zašcite pred vremenskimi vplivi (dež, veter,itd.), preko absorbcije in odbojnosti soncnega sevanja ter sposobnosti izolacije od zunanjega okolja dolocajo tudi osvetlitev, temperaturo, vlažnost in koncentracijo ogljikovega dioksida. Najbolj rabljene kritine v kmetijstvu so razlicne folije, trde plasticne kritine in steklo.