Namakalni sistemi


 Pošljite nam povpraševanje:

Vprašalni list

Naslov investitorja:
E-mail:
Telefon: , fax:
Podatke posredoval:
Površina nasada: [ha]:
Vrsta pridelka:
Število vrst:
Dolžina vrste [m]:
Razdalja med vrstami [m]:
Razdalja med rastlinami [m]:
Starost nasada [let]:
Tip tal: lahka, srednja, težka
Lastnosti tal:
Način obdelave med vrstami:
Način obdelave med rastlinami:
Izvor vode: vodnjak, ribnik, vrtina, potok, reka, jezero, drugo
Oddaljenost izvora od nasada [m]:
Izdatnost izvora vode [m3/h]:
Pritisk na mestu odvzema [bar]:
Višina črpanja [m]:
Nečistoče v vodi: motnost, zaalganost (zelena voda), kemična onesnaženost, drugo
Posebne zahteve investitorja:
Opombe:
Priloge:
Za čim temeljitejšo obdelavo vašega projekta, Vas prosimo, da nam morebitne načrte ali skice posredujete po e-pošti: ageapol@amis.net ali na fax: +386 (0)5 33 02 804, +386 (0)5 39 55 004.